Home » Uncategorized » Profesorul Lucian Turdeanu, președinte al Societății Române de Fotogrammetrie și Teledetecție între 1995 și 2004, a împlinit 80 de ani

Profesorul Lucian Turdeanu, președinte al Societății Române de Fotogrammetrie și Teledetecție între 1995 și 2004, a împlinit 80 de ani

Născut în București la 2 iunie 1942, a absolvit Liceul Matei Basarab (1960), Facultatea de construcții feroviare, drumuri și poduri, secția de geodezie din cadrul Institutului de Construcții București (1965) și Facultatea de Matematică – mecanică, secția Mașini de calcul a Universității din București (1971). Doctor inginer din anul 1978.

A activat ca inginer proiectant la Centrul de Fotogrammetrie din București (1965 – 1972), iar din 1972 a devenit cadru didactic la Universitatea Tehnică de Construcții București parcurgând toate treptele ierarhiei universitare: asistent (1972), șef de lucrări (1975), conferențiar (1990), profesor universitar (1994 – 2010). În perioada 1996 – 2004, a fost șeful Catedrei de Geodezie și Fotogrammetrie din UTCB. Are peste 100 de lucrări științifice, (comunicări la sesiuni științifice, articole, referate, cărți și manuale universitare). A predat cursuri de Tehnică de calcul și programare, Bazele geometrice ale fotogrammetriei, Fotogrammetrie analitică. În calitate de conducător de doctorat, a promovat 15 doctori în științe inginerești. A participat în comisii de doctorat la Universitatea Tehnică de Construcții, Academia Tehnică Militară, Universitatea București și Universitatea Transilvania din Brașov.

Ca o apreciere a întregii activități a fost distins în anul 2012 cu titlul academic de Profesor emerit.

Din partea membrilor SRFT, un călduros LA MULȚI ANI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *