Home » Uncategorized » Membrii SRFT implicați în dezvoltarea proiectului Erasmus+ EO4GEO

Membrii SRFT implicați în dezvoltarea proiectului Erasmus+ EO4GEO

Începând cu anul 2018, Agenția Spațială Română s-a alăturat parteneriatului EO4GEO, consorțiu al competențelor sectoriale ERASMUS+, care cuprinde 12 parteneri europeni, din mediul academic, sectorul public și privat cu activități în sectorul educațional. Obiectivul proiectului este de a reduce decalajul de cunoștințe, concretizate în competențe, dintre oferta și cererea de educație și formare în sectorul geospațial, prin consolidarea sistemului existent și prin promovarea adoptării, integrarii datelor și serviciilor geospațiale în aplicațiile utiliztorilor finali.

Majoritatea componenților consorțiului EO4GEO sunt membri activi ai Academiei Copernicus (https://www.copernicus.eu/en/opportunities/education/copernicus-academy).

Copernicus, programul european de observare a Pământului, reprezintă un salt reprezentativ în ceea ce privește progresul tehnologic. Stadiul operațional al programului permite producerea un unor cantități semnificative de date:  peste 12 TB de date de observare a Pamantului, disponibile zilnic, de la cei șase sateliți Sentinel, de la misiunile contributoare și din date in-situ. Cu sprijinul misiunilor Sentinel curente, a celor ce urmează a fi lansate și a platformelor care permit un acces ușor la datele Copernicus (https://www.copernicus.eu/en/access-data), ne putem aștepta la un impact semnificativ în ceea ce privește inovarea tehnologică, creșterea economică și îmbunătățirea competențelor forței de muncă.

Progresul tehnologic necesită susținerea, actualizarea și îmbunătățirea competențelor dedicate să susțină trendul dezvoltării științifice în sectorul geospațial. Interesul pentru valorificarea utilizării acestor servicii nu este exploatăt la întreaga capacitate existentă, chiar dacă există o accesibilitatea neîngrădită la datele și serviciilor Copernicus, prin intermediul infrastructurilor de date si informații menționate.

În contextul schimbărilor tehnologice, una dintre provocările însemnate cu care se confrunta autoritățile publice și private care utilizează date geospațiale, este de a găsi persoane cu competențele potrivite la locul potrivit. Piața nu are nevoie doar de specialiști in teledetecție și GIS dar și de programatori, specialiști în inteligentă artificială, machine learning și dezvoltatori de noi procese de business.

Parteneriatul EO4GEO și-a propus să sprijine utilizarea datelor și serviciilor Copernicus susținând întregul potențial al programului în ceea ce privește beneficiile pentru economia UE și pentru cetățenii săi. De aceea, unul din rezultatele principale ale proiectului a fost un set de recomandări în sprijinul dezvoltării unei strategii de dezvoltare a competențelor în domeniul geospațial.

Strategia descrie factorii principali și tendințele care influențează domeniul geospațial. Inițiativă Managementul Global al Informațiilor Geografice a Organizației Națiunilor Unite, care a reunit reprezentanți ai comunităților geospațiale și statistice din întreaga lume, a identificat factori majori și tendințe conexe care influențează sectorul geospațial, influențând aptitudinile și competențele necesare. Cele cinci tendințe majore se referă la: 1) actualizarea noilor surse de date și noilor metode analitice, ca inteligență artificială și machine learning pentru procesarea unor cantități uriașe de date geospațiale, 2) dezvoltarea de noi tehnologii și integrarea tehnologiilor existente cum ar fi calculul de înaltă performanță (High Performance Computing), 3) cerințele în continuă evoluție ale utilizatorilor care doresc sa aibă acces la informații relevante, 4) schimbarea structurală emergentă a industriei care adopta tehnologie automatizată, 5) mediul legislativ și de guvernanta în schimbare, inclusiv aspecte legate de confidențialitatea datelor și etică.

În mod evident, aceste tendințe au un impact crescut asupra competențelor cerute de părțile implicate: furnizorii de date geospațiale din sectorul privat dar și organisme din sectorul public și mediul academic care efectuează cercetări.

Pe baza acestor sugestii de îmbunătățire a sectorului geospațial, cat și nevoia de dezvoltare a competentelor, au fost definite un set de cinci obiective strategice:

1. crearea unui mecanism de identificare a nevoilor de îmbunătățire a competentelor;

2. consolidarea cooperării intre părțile interesate din sectoarele academic, privat și public în ceea ce privește dezvoltarea competentelor;

3. dezvoltarea unui sistem care sprijină candidații în găsirea unui loc de muncă în sectorul geospațial, în efortul lor de calificare, perfecționare sau recalificare.

4. facilitarea și stimularea abordarii integrate a dezvoltarii competențelor in diferite lanturi valorice.

5. incurajarea implicarii cetățenilor în activitațile care recunosc valoarea aplicațiilor geospațiale în aspectele de zi cu zi ale vieții.

În cadrul proiectului EO4GEO, Agenția Spațială Română a contribuit la identificarea proceselor de business și a profilurilor ocupaționale în cadrul sectorului geospațial, precum și la activități de dezvoltare a strategiei sectoriale de competențe.

Mai multe detalii privind strategia de dezvoltare a competențelor pot fi consultate pe pagina web a proiectului EO4GEO (click pentru descărcare document) precum și alte resurse dezvoltate în cadrul proiectului: Curriculum Design Tool, Occupational Profile Tool, Job Offer Tool, BoK (Body of Knowledge) Annotation Tool).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *