Home » Uncategorized » L A U D A T I O Domnului doctor inginer Nicolae ZEGHERU

L A U D A T I O Domnului doctor inginer Nicolae ZEGHERU

Membru al Academiei de Ştiințe Agricole și Silvice  „Gheorghe Ionescu – Şișești“ (ASAS)

cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa al  Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti

23 Iunie 2016

În onoarea

Domnului doctor inginer Nicolae ZEGHERU

Domnule Nicolae ZEGHERU

Domnule Președinte al SENATULUI  U.T.C.B.

                Domnule Rector al U.T.C.B.,

Doamnelor şi domnilor membri ai Senatului  U.T.C.B.,

Onorat auditoriu,

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este o universitate cu o îndelungată tradiție și cu un prestigiu clădit cu trudă și migală de către înaintașii săi vizionari.

UTCB este o instituţie academică, ce a subscris fără rezerve la valorile fundamentale care definesc cultura recunoştinţei, prin aprecierea muncii şi a excelenţei în domeniile: didactic, ştiinţific, civic, privind activitățile prestate de membrii săi, dar şi de cei din comunitatea naţională şi internaţională.

Avem astăzi onoarea de a participa la un moment notabil în viaţa instituţiei noastre, moment prilejuit de acordarea, la propunerea Facultăţii de Geodezie, a titlului ştiinţific de Doctor Honoris Causa domnului doctor inginer Nicolae ZEGHERU, membru al Academiei de Stiințe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Şișești“.

Toţi cei care-şi dăruiesc energia fizică şi spirituală pentru binele comunităţii merită admiraţia şi preţuirea noastră, noi având în acelaşi timp obligaţia morală de a recompensa aceste merite.

 Menționarea meritelor care ne îndreptăţesc să înmânăm astăzi domnului doctor inginer Nicolae ZEGHERU distincţia cea mai înaltă pe care o poate acorda o institutie academică este o încercare delicată, întrucât, din multitudinea de realizări şi recunoaşteri ale activității sale, suntem nevoiți să selectăm pe cele care ilustrează capacitatea domniei sale de bun organizator, dascăl și cercetător .

 Domnul Nicolae ZEGHERU s-a născut pe data de 19 septembrie 1930. În perioada 1946 – 1950 a urmat cursurile Şcolii Tehnice de Măsurători Terestre, Cartografie și Arte Grafice, reorganizată în anul 1948 în Şcoala Tehnică de Cadastru din Institutul Geografic Militar București, devenind tehnician cadastral.

A urmat cursurile Facultății de Geodezie la Galați în perioada

1950 – 1954, pe care a absolvit-o devenind inginer geodez. În cadrul Institutului de Construcții București a urmat pregătirea la doctorat între anii 1963 – 1969 obținând titlul de doctor inginer cu teza “Fotogrammetria analitică în cadastru”.

Pregătirea profesională a continuat-o în Olanda, la Enschede în cadrul International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC), unde a urmat un curs postuniversitar, în specializarea Fotogrammetrie – Teledetecție, între anii 1973 și 1974.

În intervalul iulie-august 1976 domnul doctor inginer Nicolae ZEGHERU a participat la seminarul de pregătire în teledetecție de la University of Reading, Marea Britanie, organizat de Food and Agriculture Organization of the United Nations.

A fost profesor la Şcoala Tehnică de Cadastru București, în perioada 1954 – 1956, desfășurând activități didactice la disciplinele Geodezie, Fotogrammetrie și Cadastru.

A activat ca inginer specialist în cadrul Direcției Generale de Geodezie și Organizarea Teritoriului din Ministerul Agriculturii, între anii 1956 – 1958, având contribuții remarcabile la folosirea fotogrammetriei pentru întocmirea hărților topografice.

Începând cu anul 1958 până în anul 1969 a lucrat în cadrul Centrului de Fotogrammetrie. Între anii 1958 – 1962 a fost șef de atelier, având responsabilități în organizarea și controlul activităților de stereorestituție. A fost apoi consilier tehnic având atribuții de analiză și aprobare a proiectelor în perioada 1962 – 1966. A lucrat ca inginer șef cu preocupări de organizare și conducere a activităților tehnice în perioada 1966 – 1969.

Activitatea profesională deosebit de intensă a domnului doctor inginer Nicolea ZEGHERU este legată de Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului (IGFCOT). A fost directorul acestei prestigioase instituții între anii 1969 – 1979, apoi director tehnic în perioada 1979 -1989 și din nou director între anii 1989 – 1994 până în momentul pensionării.

A urmat o perioadă de 20 de ani de activitate în mediul privat, la SC Geoinstruments, între anii 1994 – 2014, care a constat în servicii  de consultanță, furnizare de instrumente geodezice și recepții de lucrări fotogrammetrice.

Domnul doctor inginer Nicolae ZEGHERU a avut pe parcursul carieiei numeroase contribuții profesionale dintre care am selectat:

 • Contribuție personală     la         înființarea    Centrului      de Fotogrammetrie în februarie 1958; Conducerea și dezvoltarea Centrului de Fotogrammetrie, transformat în anul 1969 în Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului (IGFCOT) până la pensionarea în anul 1994, timp de 36 de ani.
 • Crearea condițiilor realizării planului topografic fundamental, de bază, al țării la scara 1:5000. Lucrările au început în anul 1962 în zona Oltețu și până în anul 1994, anul pensionării domnului Nicolae ZEGHERU, s-a realizat aproximativ 85% din suprafața României. Ȋn paralel, pentru intravilane și pentru zone de mare interes economic (plantații și culturi intensive) s-au întocmit planuri topografice la scările 1:2.000 sau 1:1.000.
 • Întocmirea hărților topografice și cadastrale pe suprafețe mari, folosind metode fotogrammetrice.

                  Activitatea       știintifică      a     domnului      doctor            inginer Nicolae

ZEGHERU este legată de cea mai importantă instituție civilă din domeniul geodeziei:

 • Cercetător știintific gradul I din 1974.
 • Participare la realizarea temelor de cercetare științifică din cadrul I.G.F.C.O.T., împreună cu echipe mixte de cercetători, din Institut și din Facultatea de Geodezie.
 • În cadrul Academiei de Ştiințe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Şișești” (ASAS): membru corespondent din anul 1991, membru titular din anul 2011.
 • În        cadrul            Societății     Române       de       Fotogrammetrie   și

Teledetecție: prim vicepreședinte (1970 – 1989), președinte (1989 –

1995), prim vicepreședinte (1995 – 2000) și președinte de onoare din 2001.

Colaborarea cu ICB/UTCB și Facultatea de Geodezie

La Facultatea de Geodezie a fost profesor asociat la disciplinele

“Organizarea lucrărilor geodezice” și “Fotogrammetrie analitică”

 În calitate de director al I.G.F.C.O.T.:

 • a donat Laboratorului de fotogrammetrie din I.C.B. aparatură de exploatare stereofotogrametrică (Stereoplanigraf,

Stereocomparator, Stecometru, Stereometrograf, Transmark – toate produse de firma Carl Zeiss Jena);

 • a asigurat întreținerea aparaturii din Laboratorul de fotogrammetrie cu personal specializat din I.G.F.C.O.T.;
 • a contribuit la realizarea proiectului de construcție și dotarea cu materiale specifice a Laboratorului de teledetecție din Delta Dunării (Dunavăț) aparținând I.C.B.;
 • au fost realizate aerofotografieri (cu aparate de zbor aparținând I.G.F.C.O.T.) pentru asigurarea de date de teledetecție pentru Poligonul experimental de la Dunavăț;
 • a inițiat contracte de cercetare științifică în colaborare cu Laboratorul de fotogrametrie din I.C.B. (de ex. „Realizarea unei tehnologii de aerotriangulatie pe baza folosirii fasciculelor fotogrametrice” (1986-1988) fiind responsabil de contract, iar din partea I.C.B. participând domnul șef de lucrări Lucian Turdeanu)
 • au fost realizate de către I.G.F.C.O.T. subcontracte de cercetare la contractele I.C.B. (inițiate de profesorul Nicolae Oprescu) cu Comisia Română de Activități Spațiale din cadrul C.N.S.T. și cu alte institutii din domeniile fotogrammetriei și teledetecției (de ex. contractele nr. 42/1981-1983 cu C.N.S.T., nr. 14/1983, nr.55/1984 și nr. 84/1984 cu IPTANA etc.) în urma cărora s-au obținut diverse materiale necesare procesului de învățământ și de cercetare din Laboratorul de fotogrammetrie și teledetecție din facultate și din teren (Dunavăț)
 • a facilitat desfășurarea în bune condiții a practicii fotogrametrice a studenților Facultǎții de Geodezie în cadrul I.G.F.C.O.T.
 • a asigurat formarea profesională a unor viitoare cadre didactice, care au căpătat experiență în primii ani de activitate în cadrul I.G.F.C.O.T. (Lucian Turdeanu, Florea Zăvoianu, Ion Ionescu,

Constantin Marcu)

 • a donat în nume personal Bibliotecii Laboratorului de fotogrametrie cărți avandu-l ca principal autor (Dicționar enciclopedic de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecție, cartografie și cadastru, Dicționar englez-român și român-englez de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecție, cartografie și cadastru).

  Dintre contractele desfășurate în colaborare cu Facultatea de Geodezie am selectat:

 • Stație de determinări subsatelitare de teledetecție pentru inventarierea resurselor în regim natural, folosind înregistrări în vizibil și infraroșu (Contract Nr. 42/1981-1983, CNST);
 • Întocmirea fotoplanurilor în Delta Dunării, încadrate în sistemul informațional unic deltaic la scara 1:25000 (Contract Nr. 84/1984, IPTANA);
 • Introducerea cadastrului funciar în localitățile Vînători și Tamași din sectorul agricol Ilfov (Contract Nr. 52/1985, IGFCOT);
 • Elaborarea unui sistem de informare operativă bazat pe date de teledetecție de la sateliți și avioane, pentru Delta Dunării, zona costieră a Mării Negre, (Contract Nr. 75 / 1984 – 1986;
 • Documentații aerofotogrametrice necesare cartărilor pedologice în Delta Dunării la scara 1:20000, (Contract Nr. 35/1987, 211/1987, 532/1988, ASAS, Institutul de Pedologie);
 • Elaborarea tehnologiilor de culegere și a metodologiilor de valorificare a datelor tematice topo-fotogrammetrice și de teledetecție, adaptate specificului deltaic. Executarea de aerofotografieri speciale și includerea lor în banca de date pentru Delta Dunării (Contract Nr. 53/1987-1989, CNST);
 • Studiu privind evoluția malurilor canalului Sulina și a gurii de vărsare în Marea Neagră, pe baza ultimelor înregistrări fotogrametrice și satelitare, fotoplan, scara 1:1000 (Contract Nr. 14/1983, IPTANA);
 • Studiu privind transporturile pe ape în interiorul Deltei Dunării prin amenajarea gurilor și canalelor existente — documentații fotogrammetrice  la scările 1:1000, 1:2000 (Contract Nr. 55/1984, IPTANA);
 • Studiu privind urmărirea unor modificări morfologice și a factorilor de mediu în Delta Dunării și zona costieră a Mării Negre pe baza înregistrărilor aerosatelitare (Contract Nr. 76/1990, MISt.);
 • Studiu comparativ privind utilizarea înregistrărilor aerosatelitare tip color în specificul Deltei Dunării (Contract Nr. 117/1991, IJCPDD Tulcea).

Este autor și coautor a 72 de articole științifice și a 10 cărți de specialitate, dintre care două au fost premiate de ASAS.

 1. fost membru în comisii ca refent științific oficial pentru teze de doctorat elaborate la: 
 2. Universitatea Tehnică de Constructii București – 32 de comisii;
 3. Academia Tehnică Militară  – 2 comisii;
 4. Institutul de Mine Petroșani – o comisie;
 5. Universitatea „Transilvania” din Brașov  – o comisie;
 6. Universitatea București, Facultatea de Geografie – o comisie;
 7. Universitatea de Stiinte Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului – o comisie.
  1. fost profesor asociat la:
 8. Facultatea de Imbunătățiri Funciare din Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară, cursul de fotogrammetrie (în perioada 1970-1973);
 9. Facultatea de Stiinte ale Naturii din Universitatea Ecologică București, cursul de teledetecție (în perioada 1990-1996);

Domnul doctor inginer Nicolae ZEGHERU a avut colaborări cu cunoscutele firma Wild/Leica din Elveția și Zeiss Jena din Germania privind achiziționarea și întreținerea aparaturii geodezice și fotogrammetrice din I.G.F.C.O.T. De asemenea, a facilitat organizarea unor conferințe de prezentare a produselor firmelor menționate anterior, precum și instruirea unor angajați ai institutului la firmele respective.

A participat la numeroase congrese și simpozioane de specialitate din străinătate (Kyoto, Washington etc.) cu comunicări științifice, dar și cu exponate, ilustrând realizările institutului pe care îl conducea.

 Pentru membrii comunității noastre academice domnului doctor inginer Nicolae ZEGHERU este o personalitate care a dovedit o foarte bună colaborare, corectitudine și atașament.

Toate acestea au îndreptățit Senatul Universității Tehnice de Construcţii din București să acorde domnului Nicolae ZEGHERU titlul de Doctor Honoris Causa, titlu ce i se înmânează astăzi. 

Prin acest titlu, domnul doctor inginer Nicolae ZEGHERU, și-a câștigat un loc în galeria “personalități de prestigiu” recunoscute de Universitatea Tehnică de Construcții București.

Întocmit de 

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe BADEA

Decan al Facultăţii de Geodezie

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti București, 23 Iunie 2016 

Comments are closed.