Home » Uncategorized » Dr.Ing Nicolae Zegheru a implinit 90 de ani.

Dr.Ing Nicolae Zegheru a implinit 90 de ani.

Ca semn de pretuire, SRFT si CNC au oferit plachete omagiale din partea membrilor.

Domnul Dr.h.c.ing.Nicolae Zegheru Președinte de onoare al S.R.F.T. a implinit 90 de ani

In ziua de 19 septembrie 2020, domnul dr.ing. Nicolae Zegheru, Membru titular al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), Doctor honoris causa al Universității Tehnice de Construcții din Bucuresti  (UTCB), Presedinte de onoare al Societății Române de Fotogrammetrie si Teledetectie (SRFT) a împlinit 90 de ani.

Cu această ocazie, vom puncta principalele etape ale pregătirii si ale activității sale profesionale si stiintifice:

 • In 1954 obține diploma de inginer geodez,la absolvirea Facultății de Geodezie din Galați. 
 • În 1969 primește titlul de doctor inginer la Institutul de Construcții din Bucuresti  (in prezent UTCB).
 • A urmat cursuri de specializare la ITC Enschede din Olanda (1973-1974) si la University of Reading din Marea Britanie  (1976).
 • A activat într-o primă etapă, ca profesor de geodezie, fotogrammetrie si cadastru la Scoala Tehnică de Cadastru din Bucuresti  (1954-1956) si apoi,ca inginer specialist la Direcția Generală de Geodezie si Organizarea Teritoriului din Ministerul Agriculturii  (1956-1958).
 • Cea mai mare parte a activității  profesionale a desfășurat-o in cadrul Centrului de Fotogrammetrie, devenit ulterior Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului  (IGFCOT),având succesiv funcțiile de sef de atelier  (1958-1962), consilier tehnic  (1962-1966), inginer sef (1966-1969) si director in ultimii 25 de ani până la pensionare  (1969-1994).
 • In următorii 20 de ani (1994-2014) a activat ca director la S.C.Geoinstruments, oferind consultanță la furnizarea de instrumente geodezice si la recepția de lucrări fotogrammetrice.
 • Se poate remarca  de asemenea o bogată activitate stiintifică, concretizată prin 10 cărti de specialitate, dintre care două premiate de ASAS si 72 de articole (avandu-l ca singur autor, sau in colaborare ).
 • In 1974 a devenit cercetător stiintific gradul I, echivalent cu profesor universitar. 
 • Este membru titular al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) din 2011, după ce, in 1991 devenise membru corespondent. 
 • Timp de 30 de ani  (1970-2000) a fost la conducerea Societății Române de Fotogrammetrie si Teledetectie ca vicepreședinte si presedinte,  iar din 2001 este presedinte de onoare al S.R.F.T.
 • A activat in învățământul superior ca profesor asociat la Facultatea de 
 • Îmbunătățiri Funciare si Ingineria Mediului din Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinară  (1970-1973), la Facultatea de Stiinte ale Naturii din Universitatea Ecologică din București  (1990-1996) si la Facultatea de Geodezie din Universitatea Tehnică de Construcții din București  (1996-2002), in principal la disciplinele fotogrammetrie, teledetectie si organizarea lucrărilor geodezice. 
 • A fost membru in numeroase comisii de doctorat la Universitatea Tehnică de Construcții din București, Academia Tehnică Militară,  Institutul de Mine din Petroșani, Universitatea “Transilvania ” din Brașov, Facultatea de Geografie din Universitatea București si Facultatea de Îmbunătățiri  Funciare si Ingineria Mediului din Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din București. 

Se poate evidenția de altfel, o bună colaborare cu mediul universitar, îndeosebi cu Universitatea Tehnică de Construcții din București, privind contracte de cercetare stiintifică, practica fotogrammetrica a studenților, aparatura fotogrammetrica de laborator si întreținerea acesteia etc.

După cum rezultă din cele prezentate (pe scurt ) aici, domnul dr.h.c.ing.Nicolae Zegheru este o personalitate marcantă in domeniul fotogrammetriei si teledetectiei, având o contribuție esențială in dezvoltarea teoretică si aplicativă a acestui domeniu de o importanță deosebită si in continuă evolutie.

Ii dorim mulți ani cu sănătate si aceeași prezență activă in Consiliul director al S.R.F.T.,al cărui membru de drept este!  Prof.univ. Lucian Turdeanu

One Response so far.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *