Home » Prezentare » Istoric

Istoric

Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție (SRFT) este o organizaţie profesională și ştiințifică independentă care se consacră dezvoltării teoretice şi aplicative, la nivel național, a fotogrammetriei și teledetecției. Înființată în anul 1969, sub numele de Comitetul Român de Fotogrammetrie și Teledetecție, a dobîndit actuala denumire în 1991. Prin statut, această asociație își adaptează structura de funcționare prin alegeri, în funcție de evoluția modul de funcționare al ISPRS, organizație la care este afiliată, având calitatea de membru cu drept de vot.

Societatea Internaţională de Fotogrammetrie şi Teledetecţie (en. The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS) este o organizaţie non-guvernamentală, nonprofit dedicată dezvoltării cooperării internaţionale  pentru progresul fotogrammetriei, teledetecţiei şi  ştiinţelor informaţionale spaţiale şi a aplicaţiilor acestora. Prin statut, societatea funcţionează fără orice discriminare legată de rasă, religie, naţionalitate sau apartenenţă politică.  ISPRS a fost înfiinţată în anul 1910 de profesorul Eduard Dolezal de la Universitatea Tehnică din Viena, Austria.

După 70 de ani de funcționare sub denumirea sa inițială The International Society for Photogrammetry, Societatea și-a schimbat numele în 1980 în Societatea Internațională pentru Fotogrammetrie și Teledetecție (ISPRS). ISPRS este cea mai veche organizaţie internaţională de profil care activează în din domeniul său de specializare.

Monitorizarea și imagistica mediului și studiile bazate pe fotointerpretarea înregistrărilor provenite de la sateliți sau aeropurtați, folosind senzori care operează în diferite domenii ale spectrului electromagnetic – ultraviolet, vizibil, infraroșu, infraroșu termic și microunde – au ajuns constituie ceea ce denumim “Teledetecție”. Cu toate acestea, nu există o semnificație specială în ceea ce privește gradul de “distanțare” a senzorului de obiectul studiat, iar orice formă de observare/măsurare fără contact poate fi considerată ca teledetecție. Nu există o distincție clară între fotogrammetrie și teledetecție și, din acest motiv, Societatea și-a schimbat numele în 1980. Acest domeniu de activitate  poate fi exprimat în mod concis şi acoperitor prin expresia “informaţie din imagini”. Paragraful se regăsește pe pagina oficială www.isprs.org de la nota de subsol precedentă. Conținutul a fost tradus în limba română și adaptat pentru a preciza faptul că nu mai trebuie să fie întreținute inutil discutiile privind raporturile fotogrammetrie/teledetecție (teledetecția este ramură a fotogrammetriei sau fotogrammetria este ramură a teledetecției).

O țară poate fi reprezentată printr-o singură organizație reprezentativă, care are un buget independent și care reprezintă intreaga comunitate de experți în fotogrammetrie şi teledetecție. Deobicei, aceasta este reprezentată de Societatea Naţională de Fotogrammetrie şi Teledetecţie. În cazul țării noastre, asociația reprezentativă este Societatea Română de Fotogrammetrie și Teledetecție (SRFT).