Home » Prezentare » Codul eticii

Codul eticii

Cinstea, dreptatea şi politeţea în relaţiile dintre oameni reprezintă principiile pe care se bazează etica. Fiecare persoană implicată în utilizarea, promovarea şi dezvoltarea fotogrammetriei şi teledetecţiei trebuie să accepte aceste principii ca un set de reguli pentru conduita şi modul său de viaţă.

Cinstea, dreptatea şi politeţea în relaţiile dintre oameni reprezintă principiile pe care se bazează etica. Fiecare persoană implicată în utilizarea, promovarea şi dezvoltarea fotogrammetriei şi teledetecţiei trebuie să accepte aceste principii ca un set de reguli pentru conduita şi modul său de viaţă.

Fiecare persoană care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fotogrammetriei şi teledetecţiei trebuie să se preocupe de obţinerea unor rezultate cât mai bune în practicarea profesiei şi să cultive cele mai înalte standarde de conduită etică în relaţiile cu colegii, cu colaboratorii şi cu beneficiarii.

De asemenea, are obligaţia de a-şi exercita profesia conform prevederilor legale, normelor si instructiunilor  în vigoare.

În acest sens, va trebui să se conformeze următoarelor norme de coduită profesională, morală şi etică:

1. să fie ghidat în întreaga sa activitate profesională de cele mai înalte principii etice, să fie un administrator sau un angajat devotat în toate problemele organizaţiei sau ale beneficiarilor;

2. să-şi construiască reputaţia profesională pe baza meritelor, efortului şi performanţelor proprii, fără a leza prestigiul altui coleg; concurenţa între specialişti trebuie să se bazeze pe competenţă şi calitatea serviciilor profesionale oferite beneficiarilor, respectând dreptul de autor al fiecăruia;

3. să preia numai acele responsibilităţi pentru care este calificat prin pregătire, specializare şi experienţă şi să folosească sau să-şi ofere serviciile de consultant pentru a servi cât mai bine interesele instituţiei şi ale beneficiarilor;

4. să contribuie la consolidarea prestigiului profesiei, prin perfecţionarea profesională proprie, prin schimb de experienţă cu alte persoane (din domeniu, sau din alte domenii), prin crearea de condiţii pentru perfecţionarea, specializarea şi promovarea profesională a persoanelor care lucrează sub conducerea sa şi prin promovarea principiului recompensării echitabile pentru munca prestată;

5. să contribuie la dezvoltarea cercetării şi promovarea noilor tehnologii în domeniul său de activitate;

6. să recunoască interesele şi drepturile celorlalţi specialişti din domeniu;

7. să acorde credit profesional celorlalte persoane sau firme, pentru contribuţiile proprii; 8. să nu concureze neprincipial orice persoană care își desfăşoară activitatea în domeniul fotogrammetriei şi teledetecţiei.

Fiecare persoană care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fotogrammetriei şi teledetecţiei trebuie să se preocupe de obţinerea unor rezultate cât mai bune în practicarea profesiei şi să cultive cele mai înalte standarde de conduită etică în relaţiile cu colegii, cu colaboratorii şi cu beneficiarii.

De asemenea, are obligaţia de a-şi exercita profesia conform prevederilor legale, normelor si instructiunilor  în vigoare.

În acest sens, va trebui să se conformeze următoarelor norme de coduită profesională, morală şi etică:

1. să fie ghidat în întreaga sa activitate profesională de cele mai înalte principii etice, să fie un administrator sau un angajat devotat în toate problemele organizaţiei sau ale beneficiarilor;

2. să-şi construiască reputaţia profesională pe baza meritelor, efortului şi performanţelor proprii, fără a leza prestigiul altui coleg; concurenţa între specialişti trebuie să se bazeze pe competenţă şi calitatea serviciilor profesionale oferite beneficiarilor, respectând dreptul de autor al fiecăruia;

3. să preia numai acele responsibilităţi pentru care este calificat prin pregătire, specializare şi experienţă şi să folosească sau să-şi ofere serviciile de consultant pentru a servi cât mai bine interesele instituţiei şi ale beneficiarilor;

4. să contribuie la consolidarea prestigiului profesiei, prin perfecţionarea profesională proprie, prin schimb de experienţă cu alte persoane (din domeniu, sau din alte domenii), prin crearea de condiţii pentru perfecţionarea, specializarea şi promovarea profesională a persoanelor care lucrează sub conducerea sa şi prin promovarea principiului recompensării echitabile pentru munca prestată;

5. să contribuie la dezvoltarea cercetării şi promovarea noilor tehnologii în domeniul său de activitate;

6. să recunoască interesele şi drepturile celorlalţi specialişti din domeniu;

7. să acorde credit profesional celorlalte persoane sau firme, pentru contribuţiile proprii;

8. să nu concureze neprincipial orice persoană care își desfăşoară activitatea în domeniul fotogrammetriei şi teledetecţiei.