Home » Prezentare » Membri

Membri

Calitatea de membru al Societății o pot avea persoanele care activează în domeniile fotogrammetriei și/sau teledetecției din mediul guvernamental, academic şi privat, cu aplicații în cartografie, geodezie, geografie, geologie, pedologie, agricultură, silvicultură, meteorologie, hidrologie, ecologie, protecția mediului, dezvoltare urbană etc., care recunosc statutul și plătesc cotizația de membru.

(1) Societatea are două categorii de membri:

a) membri individuali;

b) membri susținători (instituții, societăți comerciale, laboratoare etc.).

(2) Pentru recunoașterea unor merite deosebite ale membrilor săi, Consiliul director poate desemna cu 2/3 din voturi, un președinte de onoare și membri de onoare.